Vzdělávání veterináních lékařů a chovatelů psů a koček

VI. Anesteziologický seminář „Terapie bolesti“

VI. Anesteziologický seminář „Terapie bolesti“
Termín: 28. leden. 2007
Odborný garant – MVDr. Petr Raušer, PhD.