Vzdělávání veterináních lékařů a chovatelů psů a koček

Praktický urologický workshop

Praktický urologický workshop
Termín: 18. listopadu 2007
Odborný garant – MVDr. Jaroslav Kučera, CSc.