Vzdělávání veterináních lékařů a chovatelů psů a koček

Aktuální problémy v dermatologii II

Aktuální problémy v dermatologii II
Termín: 2. prosince 2007
Odborný garant – MVDr. Jan Rybníček