Vzdělávání veterináních lékařů a chovatelů psů a koček

VI. Anesteziologický seminář. „Myorelaxace a umělá plicní ventilace“.

VI. Anesteziologický seminář. „Myorelaxace a umělá plicní ventilace“.
Termín : 29.leden. 2006 
Odborný garant – MVDr. Petr Raušer, PhD.