Vzdělávání veterináních lékařů a chovatelů psů a koček

Chirurgický seminář. „Vybrané chirurgické postupy

Chirurgický seminář. „Vybrané chirurgické postupy"
Termín : 21. květen 2006
Odborný garant – Doc. MVDr. Michal Vlašín, PhD.