Vzdělávání veterináních lékařů a chovatelů psů a koček

Aktuální problémy v dermatologii

Aktuální problémy v dermatologii.
Termín : 3.prosince 2006
Odborný garant – MVDr. Jan Rybníček