Vzdělávání veterináních lékařů a chovatelů psů a koček

V. Anesteziologický seminář. Anestézie pacientů s orgánovým deficitem

V. Anesteziologický seminář. Anestézie pacientů s orgánovým deficitem
Termín : 30.1. 2005
Odborný garant – MVDr. Petr Raušer
Hlavní speaker - Prof. Dr. YVES MOENS, PhD, Dipl. ECVA, Vienna, Austria