Vzdělávání veterináních lékařů a chovatelů psů a koček

IIV. Anesteziologický seminář. „Anestézie v klinické praxi“

IIV. Anesteziologický seminář. „Anestézie v klinické praxi“
Termín : 15.2. 2004
Odborný garant – MVDr. Petr Raušer