Vzdělávání veterináních lékařů a chovatelů psů a koček

Úvod do onkologie pro praxi malých zvířat

Úvod do onkologie pro praxi malých zvířat
Termín : 14.3. 2004
Odborný garant – MVDr. Pavel Kohout