Vzdělávání veterináních lékařů a chovatelů psů a koček

Bazální chirurgické metodiky a lege artis postupy v chirurgii malých zvířat

Bazální chirurgické metodiky a lege artis postupy v chirurgii malých zvířat.
Termín:  6. 7. 2003
Odborný garant - MVDr. Michal  Vlašín