Vzdělávání veterináních lékařů a chovatelů psů a koček

Urologie a nefrologie – onemocnění ledvin a močovodů a dietetické aspekty u dlouhodobě léčených urologických pacient

Urologie a nefrologie – onemocnění ledvin a močovodů a dietetické aspekty u dlouhodobě léčených urologických pacient
Termín:  7.12. 2003
Odborný garant - MVDr. Michal Vlašín, MVDr. Jaroslav Kučera