Vzdělávání veterináních lékařů a chovatelů psů a koček

VII. Anesteziologický seminář. „Anesteziologické komplikace“

VII. Anesteziologický seminář. „Anesteziologické komplikace“
Termín: 9. únor 2008
Odborný garant – MVDr. Petr Raušer, PhD.