Vzdělávání veterináních lékařů a chovatelů psů a koček

Gastroenterologie „Nemoci jícnu“

Gastroenterologie „Nemoci jícnu“
Termín: 1. červen 2008
Odborný garant – MVDr. Roman Husník, Ph.D.